Oferujemy wykonawstwo:

  • Kompleksową obsługę inwestycji;
  • Prace ziemne, fundamenty, instalacje kanalizacji sanitarno-deszczowej;
  • Ściany, słupy, podciągi, stropy;
  • Więźby i pokrycia dachowe;
  • Wykonanie dróg i parkingów;
  • Instalacje i pomiary elektryczne;
  • Badania kamerą termowizyjną w budownictwie i energetyce.